สมัครใช้งานระบบลงเวลา

สมัครใช้งาน TimeMint

  • สมัครใช้งาน TimeMint https://member.timemint.co/register.php

  • กรอกรายละเอียดตามช่องที่กำหนด

  • เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “สมัครบริการ”

  • รอรับรหัสยืนยันการสมัครทางอีเมล

  • กรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับทางอีเมล

  • เข้าสู่ระบบใหม่อีกคร้ัง

Last updated