กำหนดค่ากะทำงานและค่าอาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลา

เพิ่มเงื่อนไข "ค่ากะ" และ "ค่าอาหาร" สำหรับการทำงานล่วงเวลา(โอที) ในโปรไฟล์กะทำงาน

สำหรับฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้พอยต์ในการเปิดการใช้งาน

วิธีกำหนดค่ากะทำงานและค่าอาหาร สำหรับการทำงานล่วงเวลา

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มค่ากะทำงานและค่าอาหารได้ในโปร์ไฟล์กะทำงานเดิมที่เคยตั้งค่าไว้ได้

  1. ไปที่โปรไฟล์กะทำงานที่ต้องการเพิ่มค่ากะและค่าอาหารสำหรับโอที

  2. ไปที่กำหนดค่ากะทำงานและค่าอาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลา

  3. เลือก "เพิ่มเติม" ในกำหนดค่ากะ หรือ กำหนดค่าอาหาร

  4. กำหนดช่วงเวลาโอที ก่อนเวลาทำงาน,ในเวลาทำงาน,หลังเวลาทำงาน

  5. กำหนดประเภทวัน วันทำงานปกติ,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดประจำปี

  6. กำหนดเวลาในรูปแบบ "นาทีขึ้นต่ำ"

  7. กำหนดค่ากะทำงานหรือค่าอาหารที่จะได้รับ หากพนักงานทำรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ค่ากะทำงานและค่าอาหารจะถูกคำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนด และออกเป็นรายงานสรุปในรูปแบบ All Sum

Last updated