กำหนดพิกัดสถานที่ GPS

วิธีเพิ่มพิกัดสถานที่

  • เลือก icon “พิกัดสถานที่”

  • กำหนดชื่อสถานที่สำหรับใช้การบันทึกเวลาทำงาน

  • ใส่เลขพิกัดละติจูด และ ลองติจูด (วิธีการลาพิกัดละติจูดลองติจูดด้านล่าง)

  • กำหนดระยะในการใช้งาน พิกัดสถานที่

  • กด “เเสดงตำเเหน่ง”

  • กด “เพิ่ม”


วิธีการหาเลขพิกัด “ละติจูด ลองติจูด”

  • ค้นหา “ชื่อสถานที่”

  • คลิกขวาที่พินสีเเดง

  • เลือก “ที่นี่มีอะไร”

  • จะเเสดงเลขละติจูด ลองติจูด ให้นำเลขนี้ไปใส่ในช่อง “ละติจูด ลองติจูด”

Last updated