รายงานรูปแบบ ​Excel

รายงานข้อมูลการบันทึกเวลา เข้า-ออกงาน ของพนักงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบรายงานเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณเงินเดือน ได้ 2 รูปแบบ txt.file และ Excel file.

 • เลือก icon “รายงาน”

 • เลือก “กลุ่มผู้ใช้งาน”

 • เลือก “วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด” ที่ต้องการออกรายงาน

 • เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการข้อมูล

 • Excel

 • เลือก “ข้อมูลพนักงาน”

 • รหัสพนักงาน

 • ชื่อพนักงาน

 • ชื่อกลุ่มพนักงาน

 • ตำเเหน่ง

 • วันที่บันทึก

 • อักษรย่อวันบันทึก

 • เลือก “รูปแบบวันที่” (เลือกรูปแบบวันที่ ตามความต้องการนำไปใช้)

 • เลือก “ข้อมูลบันทึก”

 • เวลาเข้างาน (ที่กำหนดไว้ตามโปรไฟล์พนักงาน)

 • เวลาออกงาน (ที่กำหนดไว้ตามโปรไฟล์พนักงาน)

 • เวลาบันทึกเข้า (เวลาที่พนักงานบันทึกเวลา)

 • เวลาบันทึกออก (เวลาที่พนักงานบันทึกเวลา)

 • ภาพผู้บันทึก

 • แสดงรายชื่อพนักงานทุกเเถว

 • แก้ไขเวลาคาบเกี่ยว (กรณีผู้ใช้งานมีเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานแบบข้ามวัน เช่น พนักงานเข้ากะดึก เวลา 20:00 น. บันทึกออกเวลา 05:00 น.

 • ไม่ต้องแก้ไขเวลาคาบเกี่ยว (สำหรับบริษัทที่เข้าออกงานปกติภายใน 1 วัน)

 • แก้ไขเวลาคาบเกี่ยว V1 (อ่านคำอธิบาย)

 • แก้ไขเวลาคาบเกี่ยว V2 (อ่านคำอธิบาย)

 • แก้ไขเวลาคาบเกี่ยว V3 (อ่านคำอธิบาย)

 • เข้าสาย

 • การนับสาย (เงื่อนไข)

 • สาย

 • สาย (นาที)

 • สาย (นาทีจริง)

 • บันทึกการลา

 • ลา

 • ลา(นาที)

 • ขาดงาน

 • ขาดงาน

 • ขายงาน (นาที)

 • ขาดงาน (นาทีจริง)

 • ทำงานเกินเวลา

 • เกินเวลา

 • เกินเวลา (นาที)

 • เกินเวลา (นาทีจริง)

 • เพิ่มเติม

 • ประเภท (การบันทึกเวลา)

 • สถานที่ (บันทึกเวลา)

 • พิกัดของสถานที่และรายการบันทึก

 • โน๊ต (ข้อมูลที่พนักงานโน๊ตระหว่างบันทึกเวลา)

 • หมายเหตุ (เพิ่มช่องหมายเหตุในรายงาน)

 • รายละเอียดกล่องตัวเลือก (ให้เเสดงช่องกล่องตัวเลือกในรายงาน)

 • บันทึกการขอทำงานล่วงเวลา (ให้เเสดงรายการขอทำงานล่วงเวลา)

 • การเเสดงเเถว

 • เเสดงวันละ 1 เเถวเท่านั้น (เเสดงเวลาเเรกและเวลาสุดท้ายที่ทำการบันทึกเวลา)

 • เเสดงบันทึกทั้งหมด (เเสดงรายการบันทึกทั้งหมดของพนักงาน)

 • กำหนดปีศักราช

 • คริสต์ศักราช

 • พุทธศักราช

 • เมื่อเลือกข้อมูลรายการที่ต้องการเเล้ว สามารถเลือกดูรายงานได้ 2 รูปแบบ

 • เลือก “ดูแบบออนไลน์” ดูบน Excel Online

 • เลือก “Export” ตามประเภทไฟล์ที่เลือกไว้

Last updated