ตัวเลือกขณะบันทึกเข้า

ฟังก์ชันการกำหนดข้อความเพื่อให้พนักงานเลือกก่อนการบันทึกเข้าทำงาน เพื่อเเจ้งรายละเอียดเช่น พนังงานไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

เลือก ไอคอน “จัดการกล่องตัวเลือก”

ตัวเลือกขณะบันทึกเข้า

1. เลือก เปิด/ปิด การใช้งาน - เลือก “เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึกเข้า (มีผลทั้งบริษัท) - เลือก “เเสดงรหัสหน้าคำอธิบายในกล่องตัวเลือก” (มีผลทั้งบริษัท) 2. กำหนดรหัสตัวเลือกขณะบันทึกเข้า 3. ใส่คำอธิบาย 4. เลือก “เพิ่มตัวเลือก”

เมื่อกดเพิ่มตัวเลือก เรียบร้อยแล้วจะเเสดงรายละเอียดตัวอย่างทางด้านขาว

กล่องตัวเลือกผู้ใช้งานสามารถ เพิ่มได้ไม่จำกัด

วิธีการเปิด/ปิดฟังก์ชันกล่องตัวเลือก ระดับกลุ่มพนักงาน

ตัวอย่างการเเสดงบน เเอปพลิเคชัน TimeMint สำหรับพนักงาน

Last updated