รายงานข้อมูลพนักงาน

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลของพนักงานได้ทั้งในรูปแบบทั้งบริษัท หรือ เป็นเเบบกลุ่มได้ (ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้งานต้องมี TM Point เพื่อเปิดฟังก์ชันการใช้งาน “รายงานข้อมูลพนักงาน”

เลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงข้อมูล

กด “Export”

ข้อมูลจะออกมาในรูปแบบของ Excel file ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลของพนักงานได้

Last updated