บันทึกเข้าสู่ระบบ

การบันทึกเวลาเข้าสู่ระบบหลังบ้าน TimeMint โดย เจ้าของระบบ เจ้าหน้าที่ และ TimeMint เข้าใช้งานระบบหลังบ้าน

วิธีดูบันทึกเข้าสู่ระบบ

  1. ไปที่ icon "บันทึกการเข้าสู่ระบบ"

  2. จะแสดงข้อมูลบันทึกเข้าสู่ระบบ

  3. หรือสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ ( เจ้าของระบบ เจ้าหน้าที่ TimeMint)

Last updated