ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลพนักงานโดยการ import file excel ที่ได้ export มาจากฟังก์ชัน รายงานข้อมูลพนักงาน ได้ (ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้งานต้องมี TM Point เพื่อเปิดฟังก์ชันการใช้งาน “ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน”

1.เลือกไฟล์

2.กด “อัพโหลด”

กด “ดูข้อมูล”

จะเเสดงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนเเปลง “ไฮไลท์สีเหลือง”

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด “ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน”

Last updated