ช่องกำหนดเอง

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มช่องกำหนดเองได้ในระบบหลังบ้าน (ฟังก์ชันนี้ผู้ใช้งานต้องมี TM Point เพื่อเปิดฟังก์ชันการใช้งาน “ช่องกำหนดเอง”

เลือก "ช่องกำหนดเอง"

ช่องกำหนดเอง

1.เปิดใช้งานช่องกำหนดเอง

2.กำหนด “ชื่อของช่องกำหนดเอง”

3.ระบุคำอธิบาย ช่องกำหนดเอง

4.เรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

Last updated