วิธีใช้งานวันหยุดสะสม (สลับวันหยุด)

หากมีวันหยุดสะสมอยู่สามารถนำไปใช้ตามวันที่ต้องการหยุด (ต้องรออนุมัติรายการ) หรือหากจะใช้วันหยุดสะสมตอนที่ยังไม่มีวันหยุดสะสมก็ได้ แต่วันหยุดสะสมจะติดลบ ต้องมาทำงานในวันหยุดและต้องกดขอวันหยุดสะสมของวันที่มาทำงานในวันหยุดเพื่อคืนวันหยุดสะสมที่ได้หยุดไป

ไปที่ฟังก์ชันการลา

เลือก “ใช้วันหยุดสะสม”

ระบุรายละเอียดวันที่ “ใช้หยุดสะสม”ระบุเหตุผล

​ “กดตรวจสอบเพื่อขอการอนุมัติ” จากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล

รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล

Last updated