วิธีทำรายการลาผ่าน service.timemint.co

พนักงานสามารถทำรายการลาต่างๆผ่านระบบหลังบ้านได้

วิธีทำรายการลา

เลือก บันทึกการลา ระบบจะทำการเเสดงจำนวนวันลาคงเหลือของพนักงาน

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดวันลาคงเหลือเรียบร้อยแล้วให้ สามารถเลือกรายการลาตามประเภทการลาที่ต้องการทำรายการ โดยใส่รายละเอียดการลาให้ครบถ้วนและกด “เพิ่มบันทึก”

กดบันทึกเรียบร้อยเเล้วระบบจะส่งรายการคำขอไปยังหัวหน้างานและผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณาต่อไป

Last updated