วิธีการใช้งาน โน๊ตระหว่างวัน

ฟังก์ชันโน๊ตระหว่างพนักงานสามารถเพิ่มการบันทึกโน๊ตระหว่างวันบนเเอปพลิเคชัน TimeMint ได้

ไปที่เเอปพลิเคชัน TimeMint (สีเขียว) เลือกเมนู "ประวัติการบันทึก"

เลือกวันที่เพื่อเพิ่ม "โน๊ตระหว่างวัน"

กดเลือก "โน๊ตระหว่างวัน"

กดเลือก "เพิ่มโน๊ตระหว่างวัน"

ระบุรายละเอียดที่ต้องการใส่ในช่องโน๊ตระหว่างวัน

เลือกใส่แนบภาพถ่าย : ผู้ใช้งานสามารถเลือกถ่ายภาพหรือว่าเลือกภาพจากคลังภาพได้

ตรวจสอบรายละเอียดโน๊ตระหว่างวันเรียบร้อยแล้ว กดเลือก "เพิ่มโน๊ตระหว่างวัน"

และกด "ตกลง"

ระบบจะบันทึกรายการโน๊ตระหว่างวันบนเเอฟพลิเคชัน

Last updated