วิธีทำรายการ ขอทำงานล่วงเวลา (โอที)

การร้องขอทำการรายการ ทำงานล่วงเวลา (โอที)

เลือก “ทำงานล่วงเวลา”

ทำการเพิ่มรายการ ทำงานล่วงเวลา โดยกรอกรายละเอียด ช่วงเวลา และเหตุผลในการขอทำงานล่วงเวลา ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนเเล้ว “กดเพิ่มการบันทึก”

กดบันทึกเรียบร้อยเเล้วระบบจะส่งรายการคำขอไปยังหัวหน้างานและผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณาต่อไป

Last updated