วิธีการลาไม่รับค่าจ้าง

เลือก เพิ่มบันทึกการลา

เลือก “เพิ่มบันทึก”

เลือกรายการลา “ลาไม่รับค่าจ้าง

ระบุรายละเอียดการลา วันที่ต้องการทำรายการลา เหตุผลในการทำรายการลา และกดตรวจสอบ

ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนเเล้วเลือก “บันทึก”

บันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

Last updated