เพิ่งช่องระบุสิทธิวันลาพักร้อนแบบชั่วโมง

ช่องระบุ ชั่วโมงพักร้อน ที่ได้รับ ในระบบหลังบ้าน สำหรับผู้ใช้งานระบบหลังบ้านสามารถกำหนดสิทธิวันลาพักร้อนที่พนักงานได้รับต่อปี เป็นชั่วโมงได้เเล้ว

หมายเหตุ :

1.กรณีระบุจำนวนชั่วโมงพักร้อน เท่ากับ หรือ มากกว่า ชั่วโมงการทำงานต่อวันระบบจะนับเป็น 1 วัน เเละชั่วโมงที่เหลือให้อัตโนมัติ

2.ยังไม่สามารถ import ในหน้าตั้งค่าระดับบริษัทได้ หากต้องการเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงพักร้อนต้องเข้าไปเปลี่ยนในโปรไฟล์พนักงานแต่ละคนเท่านั้น

Last updated