ปรับเปลี่ยนวิธีการลบพนักงาน

TimeMint เปลี่ยนวิธีการลบพนักงานออกจากระบบ ในระบบหลังบ้านในโปรไฟล์พนักงานปกติจะสามารถเลือก ฟังก์ชัน "ลบพนักงาน" ได้เลย โดยจะปรับเป็นการลบพนักงานออกจากระบบโดยมีวิธีการลบพนักงานดังต่อไปนี้

  1. ไปที่โปรไฟล์พนักงานที่ต้องการลบออกจากระบบเลือก "ระงับการใช้งาน" และ "กดบันทึก"

  2. เลือก "ลบพนักงาน" กรอกรหัสพนักงานเพื่อทำการยืนยันการลบ และ "กดบันทึก"

Last updated