วิธีเข้าสู่ App TimeMint Manager "เจ้าของระบบและผู้มีอำนาจอนุมัติ

สำหรับเจ้าของระบบและผู้มีอำนาจอนุมัติรายการให้พนักงานสามารถ Login เข้าสู่ TimeMint Manager ได้

วิธีการ Login เข้าสู่ระบบ

สำหรับเจ้าของระบบ

เลือก "เจ้าของระบบ"

  • ระบบ e-mail และ password (รหัสเดียวกันที่เข้าสู่ระบบหลังบ้านผ่าน member.timemint.co)

  • ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วกด "กำลังเชื่อมต่อด้วยอีเมล"

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเจ้าของระบบจะยังไม่สามารถเข้าสู่เเอปฯได้ทันทีต้องอนุมัติอุปกรณ์ในระบบหลังบ้านก่อนที่ member.timemint.co

สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ

สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ(หัวหน้างาน) สามารถอนุมัติรายการอนุมัติรายการต่างๆให้พนักงานได้ผ่านเเอปฯ TimeMint Manager สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติรายการสามารถสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธี

1.เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ประจำตัว เมื่ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วกด"เชื่อมต่อด้วยรหัสผู้ใช้งาน"

2.เข้าสู่ระบบด้วยรหัส QR CODE ประจำตัว

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้งานจะยังไม่สามารถเข้าสู่เเอปฯได้ทันทีต้องอนุมัติอุปกรณ์ในระบบหลังบ้านก่อนที่ member.timemint.co

เมื่อได้รับการ "อนุมัติ" อุปกรณ์เเล้วให้ผู้ที่ Login กด "ลองอีกครั้ง" ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้

Last updated